Danh sách các Hội thành viên
Ngày đưa:  28/04/2017 10:52:06 AM In bài

 

STT
Tên Hội thành viên
Năm thành lập
Nhiệm kỳ
BCH
Hội viên/Chi hội
1
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật
1100/QĐ-BGD&ĐT 08/3/2006
147 người, trong đó có 47 thạc sĩ, 55đại học 
(đang học Cao học 14 người) và trình độ khác 31 người.
2
Hội Khuyến học
(Chủ tịch: Ô Thái Quang Nhạn)
49/QĐ-UB
26/7/2001
III (2014-2019)
28
51.969/1.373 (Chi hội huyện, xã, phường 108)
3
Hội KHKT Lâm nghiệp
(Chủ tịch: Ô Nguyễn Hữu Nho)
404/QĐ-CT
25/11/2009
I (2010-2014)
17
130/9
4
Hội Thủy lợi
(Chủ tịch: Ô Nguyễn Đình Giáp)
2003
III (2014-2019)
15
200/6
5
Hội Sinh vật cảnh
(Chủ tịch: Ô Đặng Đức Mạnh)
485/QĐ-CT
19/7/2008
I (2008-2012)
10
760/136 chi hội
và 3 chi hội cấp huyện
6
Hội KHKT Cầu đường
(Chủ tịch: Ô Vũ Văn Thuần)
2003
III (2014-2019)
9
94/7 (giảm)
7
Hội Luật gia
(Chủ tịch: Ô Nguyễn Đức Dũng)
326/QĐ-CT
19/11/2003
III (2014-2019)
14
237/14
8
Hội Y Dược học
(Chủ tịch: Ô Nguyễn Gia Định)
13/QĐ-UB
21/2/1997
IV (2016-2020)
28
1.223/19
9
Hội Đông y
(Chủ tịch: Bà Đoàn Thị Tuần)
12/QĐ-UB, 12/2/1997
IV (2016-2020)
20
215/12
10
Hội Điều dưỡng
(Chủ tịch: Ô Võ Viết Hùng)
07/QĐ-UB, 2/3/2001
IV (2016-2020)
20
1.123/14
11
Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh (Chủ tịch: Ông Nguyễn Đức – GĐ Cty điện lực Kon Tum)
2012
I (2012-2017)
22
95 (hội viên tập thể, tăng 4)
Đơn vị trực thuộc
01
Trung tâm dịch vụ kỹ thuật và hoạt động cộng đồng (4/2012)
Giám đốc Ông Lê Văn Hùng – Tổng thư ký LHH
(địa chỉ: Xã Đăkblà, tp Kon Tum)
02
Câu Lạc bộ Trường Sinh học
 
Chủ nhiệm Ông Nguyễn Cường
(địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, tỉnh Kon Tum)
03
Câu lạc bộ Trí thức khoa học và công nghệ tỉnh (22/12/2015)
Chủ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Cao           Hội viên: 48 người
Phó Chủ nhiệm: Ông Nguyễn Huỳnh – Ông Đoàn Trọng Đức
 
Nhiệm kỳ 2012-2017, hoạt động củng cố và phát triển tổ chức của Liên hiệp Hội đã có bước phát triển quan trọng.
Tính đến hết năm 2016, Liên hiệp Hội đã có 11 hội thành viên với tổng số hội viên là 56.193 người (Trong đó hội viên Hội Khuyến học nhiều nhất là 51.969 người, so với nhiệm kỳ II số hội viên tăng thêm là 10.092 hội viên; giảm 01 hội thành viên (Hội bảo vệ thiên nhiên và Môi trường), kết nạp mới 01 Hội (Hiệp hội doanh nghiệp)) và có 03 đơn vị trực thuộc. 

Bản quyền ©2012 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum